Senaste nytt

Vetenskapligt program SSVS årsmöte 20/8 2020

ESVS Acute Limb Ischaemia Guidelines

15:00 Introduction – How the guidelines were developed Martin Björck

15:05 Assessment and initial management Jonothan Earnshaw

15:12 Endovascular and open treatment including popliteal aneurysm and acute aortic occlusion Martin Björck

15:22 Top tips Jonothan Earnshaw

15:30 Discussion

State-of-the-art lecture on scientific writing

15:45 10 top tips to get your paper published in BJS Jonothan Earnshaw

Standardiserade vårdförlopp (SVF)

16:00 Hur har det gått med implementering av SVF för kritisk ischemi? Ulf Hedin

16:20 Diskussion

Nationella programområden (NPO) och kunskapsstyrning

16:35 Vad betyder NPO, vad är syftet och vilken roll har kärlkirurgin? Birgitta Sigvant

16:55 Nationell arbetsgrupp för varicer och venösa bensår Lena Blomgren

17:10 Diskussion

Svenska Kärlmötet 2020 inställt

Bästa vänner och kollegor,  Vi vill härigenom informera alla medlemmar, sponsorer, föreläsare och andra intressenter om styrelsens beslut avseende Svenska Kärlmötet 2020.  Under rådande pandemi med regionernas reseförbud för läkare och sjuksköterskor och med beaktande av allas hälsa och säkerhet har vi beslutat att ställa in Svenska Kärlmötet. Detta är naturligtvis en mycket tråkig, men […]

Information om COVID-19 (pdf, öppnas i nytt fönster)


Möten 2020-uppdatering

Svenska Kärlmötet ställs in 7-8 maj i Stockholm, liksom ST-kurs och andra aktiviteter den 6/5.

Kirurgveckan ställs in i Luleå den 19-21 aug.

Årsmötet blir på Zoom på torsdagen den 20 aug kl. 14:00 – 14:45. Inbjudan kommer med medlemsmailen.

ESVS –basic science i Stockholm 3-4 april är inställt.

ESVS mötet i Krakow 2020 ersatt av webinar.

ESVS basic science-translational meeting nu ett femdagars webinar 8-12 Juni

Välkommen till SSVS hemsida!

Avsikten med hemsidan är att alla kärlkirurger lätt skall komma åt information som de behöver i sitt dagliga arbete, för sin grundutbildning och sin vidareutbildning, samt bli stimulerade att söka de stipendier som finns till buds. Målsättningen är att hemsidan ständigt kommer att vara uppdaterad.

Hemsidan innehåller allt av värde för alla kärlkirurger i Sverige, såväl specialister som de som är under utbildning: aktuell information om föreningen och medlemskap, aktuella möten och kongresser, utbildning och examination, obligatoriska och andra aktuella kurser, ESVS och dess utbildningsprogram och stipendier, svenska stipendier för kärlkirurger, svenska publikationer inom kärlkirurgi, vårdprogram, senaste nytt, pågående arbeten inom SSVS, lediga tjänster, länkar till hemsidor av intresse för kärlkirurger.

Kritik, förslag, synpunkter, önskemål mottages tacksamt av styrelsens sekreterare/webmaster.

© Copyright - SSVS - Product by TAG Sales AB