• Svensk Förening för Kärlkirurgi


    Läs mer

Senaste nytt

Inbjudan SK-kurser C9 Venös insufficiens och C11 Vaskulär medicin.

SSVS SK-kurser vaskulär medicin och vensjukdomar 21-22 september + 3-4 oktober 2023 Under 2023 ges kurser i vaskulär medicin och vensjukdomar i Stockholm. Instuderingsmaterialet i form av bl.a. digitala föreläsningar […]

Restplatser till SSVS bakjoursskola del 2 Perifera Kärl

Det är dags för delkurs 2 i den kärlkirurgiska bakjoursskolan och vi har på grund av återbud några restplatser att erbjuda. Kursen äger rum i Göteborg den 23-24 november 2023 […]

Välkommen till SSVS hemsida!

Avsikten med hemsidan är att alla kärlkirurger lätt skall komma åt information som de behöver i sitt dagliga arbete, för sin grundutbildning och sin vidareutbildning, samt bli stimulerade att söka de stipendier som finns till buds.

Hemsidan innehåller allt av värde för alla kärlkirurger i Sverige, såväl specialister som de som är under utbildning: aktuell information om föreningen och medlemskap, aktuella möten och kongresser, utbildning och examination, obligatoriska och andra aktuella kurser, ESVS och dess utbildningsprogram och stipendier, svenska stipendier för kärlkirurger, svenska publikationer inom kärlkirurgi, vårdprogram, senaste nytt, pågående arbeten inom SSVS, lediga tjänster, länkar till hemsidor av intresse för kärlkirurger.

© Copyright - SSVS - Product by TAG Sales AB