Bästa föredrag

Bästa föredrag på Kirurgveckan

Pris utdelas varje år för bästa föredrag på Kirurgveckan. Detta stipendium behöver ej sökas utan samtliga som deltar under Fria föredragssessionerna kan tilldelas priset. Vissa år kan de fria föredragen vara uppdelade i två sessioner, där ena sessionen är benämnd Prize Session. I så fall ingår endast föredragshållare i sistnämnda session i tävlan. Föredragen bedöms av styrelsen enligt samma kriterier som Swedish Vascular Award. Prissumman uppgår till 10.000 kronor.

Vinnare:

 ÅR

Pristagare

Föredrag

 

2023

Bharti Singh

Estimation of the added cancer risk derived from EVAR and CTA follow-up

 

2022

Mareia Talvitie

Kvinnor med intakta bukaortaaneurysm förblir obehandlade i större utsträckning – en multicenterstudie vid tre europeiska kärlkirurgiska centra.

 

2021 Delat pris

Antonio José Garcia Pereira Filho och Knut Thorbjørnsen

Different modes of ankle-brachial index calculation for assessment of cardiovascular risk. Respektive Långtidsuppföljning av män med screeningupptäckta subaneurysmal aorta – En ultraljudsuppföljning efter fem år identifierar de som riskerar att utveckla åtgärdskrävande bukaortaaneurysm

 

2020

 

Kirurgveckan inställd pga pandemin.

 

2019

Henrik Djerf

No long-term benefit of revascularization in patients with intermittent claudication – five year results from the IRONIC randomized controlled trial.

 

2018

Eva Torbjörnsson

Riskfaktorer för amputation efter revaskularisering för kritisk ischemi

 

2017

Sayid Zommorodi

Associationen mellan socioekonomisk status och rupturerat bukaortaaneurysm

 

2016

Karl Sörelius

Behandling av Mykotiska Abdominella Aortaaneurysm (AAA) i Sverige 1994-2014

 

2015

Carl Montan

Massiv blodtransfusion hos patienter med rupturerat bukaortaaneurysm

 

2014

Joakim Nordanstig

Förbättrad livskvalitet efter en primärt invasiv versus en primärt non-invasiv behandlingsstrategi hos patienter med claudicatio intermittens

 

2013

Otto Stackelberg

Bukfetma, BMI och risken för bukaortaaneurysm

 

2012

Tal Hörer

 tPA-assisterad hematomevakuering efter EVAR vid rAAA.

 

2011

Joakim Nordanstig

 Validering av den svenska versionen av VascuQoL som mäter hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) vid benartärsjukdom

 

2010

Jacob Hager

 Populationsbaserad överlevnad, till skillnad från handläggning av rupturerade AAA

 

2010

Sofia Strömberg

 Ökar risken för komplikation vid tidig carotiskirurgi?

 

2009

Monika Kuoppala

Prognostiska faktorer för amputation och mortalitet efter intraarteriell trombolys för ischemi i de nedre extremiteterna.

 

2009

Björn Sonesson

Komplett endovaskulär arcus aorta rekonstruktion med in situ fenestrerings teknik

 

2008

Johan Ekstrand

Tissue Factor Pathway Inhibitor 2 regleras av shear stress i glatta muskelceller.

 

2008

Jan Holst

Resultat efter akut EVAR av rupturerade infrarenala AAA.

 

2007

Anton Razuvaev

 

 

2007

Kevin Mani

 

 

2006

Hans Ravn

 

 

2005

Rebecka Hultgren