Mentorsprogram kärlkirurgi

År 2015 togs initiativet att starta ett mentorsprogram av SSVS styrelse och dess dåvarande ordförande Carl Magnus Wahlgren med syfte att skapa ökad kunskap om den kärlkirurgiska specialiteten och på sikt leda till en väg att rekrytera yngre kollegor. Programmet riktar sig till läkarstudenter under slutet av utbildningen och underläkare/AT-läkare som är nyfikna på den kärlkirurgiska specialiteten.

Programmet pågår under ett år med start i Mars. Adepterna matchas med en lämplig mentor på samma eller närliggande sjukhus, och förväntas träffas minst 2 gånger per termin för att gå med på operation, mottagning, angio och jour. Vid programmets start hålls ett gemensamt seminarium för introduktion av årets adepter, genomgång av den kärlkirurgiska specialiteten och praktisk övning med suturträning och endovaskulär simulatorträning. Vid programmets avslut hålls ett slutseminarium med gemensam middag. Adepterna bjuds även in till att deltaga vid det kärlkirurgiska vårmötet.

Nationella Samordnare är Malin Lindberg, Mattias Andersson och Fredrik Sellgren.

Deadline för ansökning till 2024 års mentorsprogram är 10/12.