SSVS Innovationspris

Svensk Kärlkirurgis Innovationspris

Sponsrat av Meliora Medtech

Priset delas ut till en eller flera personer som på ett innovativt sätt har bidragit till att utveckla kärlkirurgin i Sverige. Priset kan ges för en specifik innovation, eller för ett långvarigt arbete med innovation och utveckling inom kärlkirurgi. Pristagaren kan vara aktiv inom kärlkirurgi, kärlforskning eller klinisk behandling av kärlkirurgiska patienter. Priskandidater kan nomineras av fullvärdiga medlemmar i SSVS. . Om inga nomineringar inkommit utdelas inget pris. Pristagaren måste inte vara medlem i SSVS. Svensk Förening för Kärlkirurgis sittande styrelse utser pristagare och motiverar sitt val. Prissumman är 10.000 kronor. Nominering skickas till SSVS vetenskaplige sekreterare Nuno Dias, nunovdias@gmail.com

 

  senast 15 februari. Nominering ska innefatta innehålla följande information::

  • Namn på den nominerade samt promotor
  • Beskrivning av innovation
  • Eventuella publikationer relaterade till innovationen

Priset delas ut på Svenska Kärlmötet.


Vinnare av Svensk Kärlkirurgis Innovationspris 2023

Nuno Dias, Malmö

För sin kapacitet att med sin gedigna endovaskulära erfarenhet fortsätta att utveckla och förfina endovaskulär teknik med kreativitet och envishet, och sprida sin kunskap till kollegor och yngre medarbetare nationellt och internationellt. 

 

Vinnare av Svensk Kärlkirurgis Innovationspris 2020

Tal Hörer, Örebro

För utvecklandet av konceptet Endovascular Resuscitation and Trauma Management (EVTM).

 

Vinnare av Svensk Kärlkirurgis Innovationspris 2017

Björn Sonesson, Malmö

För långvarigt arbete med utveckling av endovaskulära metoder för behandling av arcusaneurysm.