SSVS Innovationspris

Svensk Kärlkirurgis Innovationspris

Sponsrad av Meliora Medtech

Priset delas ut till personer som på ett innovativt sätt har bidragit till att utveckla kärlkirurgin i Sverige. Priset kan ges för en specifik innovation, eller för ett långvarigt arbete med innovation och utveckling inom kärlkirurgi. Pristagaren kan vara aktiv inom kärlkirurgi, kärlforskning eller klinisk behandling av kärlkirurgiska patienter. Priskandidater kan nomineras av fullvärdiga medlemmar i SSVS. Pristagaren måste inte vara medlem i SSVS. Svensk Förening för Kärlkirurgis sittande styrelse utser pristagare och motiverar sitt val.

Prissumman är 10.000 kronor.

Nominering skickas till SSVS vetenskaplige sekreterare Nuno Dias, vetenskapligsekreterare@ssvs.nu  senast 15 februari. Nominering ska innefatta innehålla följande information::

Namn på den nominerade samt promotor

Beskrivning av innovation

Eventuella publikationer relaterade till innovationen

Priset delas ut på Svenska Kärlmötet.


Vinnare av Svensk Kirurgis Innovationspris 2018

2018 har inga nomineringar inkommit och SSVS styrelse har därför tillsammans med Meliora Medtech beslutat att inte dela ut något pris för 2018

Vinnare av Svensk Kirurgis Innovationspris 2017

Björn Sonesson

För långvarigt arbete med utveckling av endovaskulära metoder för behandling av arcusaneurysm.