SK-kurser i specialiteten Kärlkirurgi

Sedan Kärlkirurgi blev en egen basspecialitet 2015 har vi abetat fram ett nytt koncept för SK-kurserna som nu är mer komprimerade och delvis webbaserade sedan 2017. För att kunna optimera planeringen av kurserna har vi nu gett Kjerstin Ädel Malmborg, Med Konf AB, (kjerstin@medkonf.se) i uppdrag att vara utbildningskoordinator. Två kurstillfällen per år planeras; ett i samband med Svenska Kärlmötet första veckan i maj och ett på hösten v 40.

Det finns en utbildningsportal för ST-läkarna där all kursinformation kommer att finnas samlad. ST-läkarna får vartefter de går kurser inloggning. På denna portal och följande länk finns också en tidsplan för alla kurser. Tidsplan SK-kurser Kärlkirurgi

För att få tillgång till utbildningsportalen och våra kurser behöver man registrera sig via länken nedan. Registrering förenklar också för att SSVS skall kunna veta hur många ST-läkare som finns, var ni finns och hur långt ni har kommit i er utbildning.

Vänligen registrera dig på följande länk – KLICKA HÄR  – du behöver endast registrera dig en gång. Vår utbildningskoordinator uppdaterar din profil med kurser som du går arrangerade av SSVS.