SK-kurser i specialiteten Kärlkirurgi

Sedan Kärlkirurgi blev en egen basspecialitet 2015 har vi abetat fram ett nytt koncept för SK-kurserna som nu är mer komprimerade och delvis webbaserade sedan 2017. För att kunna optimera planeringen av kurserna har vi nu gett Kjerstin Ädel Malmborg, Med Konf AB, (kjerstin@medkonf.se) i uppdrag att vara utbildningskoordinator. Två kurstillfällen per år planeras; ett i samband med Svenska Kärlmötet första veckan i maj och ett på hösten v 40. Det finns en utbildningsportal för ST-läkarna där all kursinformation kommer att finnas samlad. ST-läkarna får vartefter de går kurser inloggning. På denna portal finns också en tidsplan för alla kurser. För att få tillgång till utbildningsportalen och våra kurser behöver man registrera sig via länken nedan. Registrering förenklar också för att SSVS skall kunna veta hur många ST-läkare som finns, var ni finns och hur långt ni har kommit i er utbildning. Vänligen registrera dig på följande länk – KLICKA HÄR  – du behöver endast registrera dig en gång. Vår utbildningskoordinator uppdaterar din profil med kurser som du går arrangerade av SSVS.

SK-kurs bilddiagnostika metoder och strålskydd (pdf, öppnas i nytt fönster)

ST-kurs i perifer ocklusiv sjukdom (pdf, öppnas i nytt fönster)

 
 

Tidsplan för SK-kurser SSVS

Delmål

Fysisk kurs – dagar

Instuderingsdagar (c:a 1 mån före kursstart)

Tidpunkt

 

C5

Trauma och blödningskontroll

1

1

 

2026 v40

C6

Perifer ocklusiv sjukdom

2024-09-30 – 2024-10-01

2024-09-11 – 09-13

Inlämning entry 20/9

2024 v40

2027 Sv Kärlmötet

C7

Aneurysm och dissektionssjukdom

2

3

2025 v40

2028 Sv Kärlmötet

 

C8

Karotissjukdomar och kärlrelaterade sjukdomar i thoraxaperturen

2

2

2025 Sv Kärlmötet

2027 v40

C9

Venös insufficiens

1

1

2026 Sv Kärlmötet

2028 v 40

C10

Accesskirurgi

1

1

2026 v40

C11

Vaskulär medicin

1

1

2026 Sv Kärlmötet

2028 v 40

C12

Röntgenmetoder och strålskydd

2024-10-17 – 10-18

2024-09-16 – 09-17

2024 v42

2026 HT prel

Praktiska kursen

 

3

2

2026 VT prel