Styrelsen

Rebecka Hultgren

Rebecka Hultgren

Ordförande

Tema Hjärta och Kärl, Patientområde Kärlsjukdom, Karolinska Universitetssjukhuset

rebecka.hultgren@regionstockholm.se

Henrik Djerf

Henrik Djerf

Sekreterare

Kärlkirurgi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Göteborg

henrik.djerf@vgregion.se

Nuno Dias

Nuno Dias

Vetenskaplig sekreterare

Skånes Universitetssjukhus, Malmö
nuno.dias@med.lu.se
nunovdias@gmail.com

Mark Testroote

Mark Testroote

Kassör

Sundsvalls sjukhus

marktestroote@icloud.com

Anneli Linné

Anneli Linné

Studierektor

Kärlkliniken, Södersjukhuset, Stockholm
anneli.linne@regionstockholm.se

Kevin Mani

Kevin Mani

Ledamot och representant för Swedvasc

Uppsala Universitetssjukhus

kevin.mani@surgsci.uu.se

Malin Lindberg

Malin Lindberg

Ledamot, Yngrerepresentant

Kärlkirurgiska kliniken
Västerås

malin.c.lindberg@regionvastmanland.se

Anna Hilbertson

Anna Hilbertson

Ledamot

Centralssjukhuset i Kristianstad
anna.hilbertson@skane.se

Pelle Törnqvist

Pelle Törnqvist

Ledamot

Halmstad sjukhus

Tornqvist.pelle@gmail.com

Valberedning:

Mattias Andersson, Jonas Wallinder, Andreas Öjersjö

Revisorer:

Håkan Pärsson och Christian Smedberg