Styrelsen

Rebecka Hultgren

Rebecka Hultgren

Ordförande

Tema Hjärta och Kärl, Patientområde Kärlsjukdom, Karolinska Universitetssjukhuset

rebecka.hultgren@sll.se

Andreas Öjersjö

Andreas Öjersjö

Sekreterare och webmaster

Kirurgkliniken, Kärlkirurgiska sektionen, Länssjukhuset i Kalmar

Tel: arb 0480-448846
andreas.ojersjo@regionkalmar.se

Johnny Steuer

Johnny Steuer

Vetenskaplig sekreterare

Kirurgiska kliniken, Södersjukhuset
08-616 23 13
johnny.steuer@sll.se

Gustaf Tegler

Gustaf Tegler

Kassör

Kirurgkliniken, kärlkirurgiska sektionen, Akademiska sjukhuset
gustaf.tegler@surgsci.uu.se

Anneli Linné

Anneli Linné

Studierektor

Kärlkliniken, Södersjukhuset, Stockholm
anneli.linne@.se

Katarina Björses

Katarina Björses

Ledamot

Kärlkliniken, SUS-Malmö
katarina.bjorses@gmail.com

Malin Lindberg

Malin Lindberg

Ledamot

Kärlkirurgiska kliniken
Västerås
malin.c.lindberg@regionvastmanland.se

Manne Andersson

Manne Andersson

Ledamot

Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
manne.andersson@rjl.se

Jonas Wallinder

Jonas Wallinder

Ledamot

Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand
jonas.wallinder@lvn.se

Valberedning:

Ulrika Palmer Kazen, Anne Cervin och Anders Hallin

Revisorer:

Håkan Pärsson och Christian Smedberg