Styrelsen

Rebecka Hultgren

Rebecka Hultgren

Ordförande

Tema Hjärta och Kärl, Patientområde Kärlsjukdom, Karolinska Universitetssjukhuset

ordforande@ssvs.nu

Andreas Öjersjö

Andreas Öjersjö

Sekreterare och webmaster

Kirurgkliniken, Kärlkirurgiska sektionen, Länssjukhuset i Kalmar

Tel: arb 0480-448846
sekreterare@ssvs.nu

Johnny Steuer

Johnny Steuer

Vetenskaplig sekreterare

Kirurgiska kliniken, Södersjukhuset

08-616 23 13
vetenskapligsekreterare@ssvs.nu

Gustaf Tegler

Gustaf Tegler

Kassör

Kirurgkliniken, kärlkirurgiska sektionen, Akademiska sjukhuset
kassor@ssvs.nu

Anneli Linné

Anneli Linné

Studierektor

Kärlkliniken, Södersjukhuset, Stockholm
studierektor@ssvs.nu

Kevin Mani

Kevin Mani

Ledamot

kevin.mani@surgsci.uu.se

Malin Lindberg

Malin Lindberg

Ledamot

Kärlkirurgiska kliniken
Västerås
malin.c.lindberg@regionvastmanland.se

Manne Andersson

Manne Andersson

Ledamot

Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
manne.andersson@rjl.se

Jonas Wallinder

Jonas Wallinder

Ledamot

Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand
jonas.wallinder@lvn.se

Valberedning:

Ulrika Palmer Kazen, Anne Cervin och Anders Hallin

Revisorer:

Håkan Pärsson och Christian Smedberg