Styrelsen

Rebecka Hultgren

Rebecka Hultgren

Ordförande

Tema Hjärta och Kärl, Patientområde Kärlsjukdom, Karolinska Universitetssjukhuset

ordforande@ssvs.nu

Andreas Öjersjö

Andreas Öjersjö

Sekreterare och webmaster

Kirurgkliniken, Kärlkirurgiska sektionen, Länssjukhuset i Kalmar

Tel: arb 0480-448846
sekreterare@ssvs.nu

Nuno Dias

Nuno Dias

Vetenskaplig sekreterare

Skånes Universitetssjukhus, Malmö
nuno.dias@med.lu.se
vetenskapligsekreterare@ssvs.nu

Gustaf Tegler

Gustaf Tegler

Kassör

Kirurgkliniken, kärlkirurgiska sektionen, Akademiska sjukhuset
kassor@ssvs.nu

Anneli Linné

Anneli Linné

Studierektor

Kärlkliniken, Södersjukhuset, Stockholm
anneli.linne@regionstockholm.se
studierektor@ssvs.nu

Kevin Mani

Kevin Mani

Ledamot och representant för Swedvasc

kevin.mani@surgsci.uu.se

Malin Lindberg

Malin Lindberg

Ledamot, Yngrerepresentant

Kärlkirurgiska kliniken
Västerås
malin.c.lindberg@regionvastmanland.se

Anna Hilbertson

Anna Hilbertson

Ledamot

Centralssjukhuset i Kristianstad
anna.hilbertson@skane.se

Henrik Djerf

Henrik Djerf

Ledamot

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
henrik.djerf@vgregion.se

Valberedning:

Karin Ludwigs, Mattias Andersson och Jonas Wallinder

Revisorer:

Håkan Pärsson och Christian Smedberg