Swedvasc

I Swedvasc, det svenska kvalitetsregistret för kärlkirurgi, registreras kärlkirurgiska ingrepp som utförs i Sverige. Registret har haft nationell täckning sedan 1994 och innehåller data avseende hela det kärlkirurgiska fältet. Registret erbjuder således goda förutsättningar för kärlkirurgisk forskning på regional eller nationell nivå. Ett stort antal vetenskapliga arbeten baserade på Swedvascmaterial har publicerats i internationella tidskrifter genom åren.

Det står alla forskare fritt att efter etikgodkännande ansöka om datauttag ur Swedvasc. Instruktioner om hur detta görs står att finna på Swedvascs hemsida: https://www.ucr.uu.se/swedvasc/.

Swedvascpriset

För att stimulera fortsatt forskning baserad på Swedvascdata så delas årligen Swedvacpriset ut. Priset tilldelas forskaren bakom den bästa vetenskapliga publikationen baserad på Swedvascmaterial under föregående år. Vinnaren tillkännages på SSVS vårmöte och prissumman är för närvarande 10 000 kr.

För att ansöka om Swedvascpriset så skickas en PDF med den publicerade artikeln till: kristian.smidfelt@vgregion.se.