Swedvasc

Swedvasc delar ut stipendier för forskning där Swedvascdata används. Stipendier kan även sökas specifikt för doktorandarbete. Ansökan sändes till lars.norgren@orebroll.se.

David Bergqvist har gjort en sammanställning av tidigare forskningsprojekt med utnyttjande av data från Swedvasc, från 2004 till och med 2011.

SWEDVASCPRISET

Har du under det gångna året publicerat någon artikel med data från Swedvasc?

Registret vill stimulera till fler publikationer från vårt register som är unikt med data sedan 1987 och således finns god möjlighet till långtidsuppföljning.

Ett pris om 10 000 SEK har instiftats för bästa artikel publicerad under det gångna kalenderåret. Priset delas ut i samband med SSVS vårmöte.

Din artikel ska vara insänd senast 31 mars för att kunna bedömas.

Skicka artikeln till: Khatereh Djavani Gidlund

khatereh.djavani.gidlund@regiongavleborg.se

Bedömargrupp:

Khatereh Djavani Gidlund, Anders Gottsäter, Ulf Hedin, Lars Norgren

Beslut fattas av Swedvasc ledningsgrupp.

Besök swedvasc hemsida: http://www.ucr.uu.se/swedvasc/ för mer information om hur du ska göra om du vill få ut nationella data ur registret.