Swedvasc

Swedvasc delar ut stipendier för forskning där Swedvascdata används. Stipendier kan även sökas specifikt för doktorandarbete. Ansökan sändes till Lars Norgren.

David Bergqvist har gjort en sammanställning av tidigare forskningsprojekt med utnyttjande av data från Swedvasc, en förteckning som uppdateras regelbundet.

SWEDVASCPRISET

Har du under det gångna året publicerat någon artikel med data från Swedvasc?

Registret vill stimulera till fler publikationer från vårt register som är unikt med data sedan 1987 och således finns god möjlighet till långtidsuppföljning.

Swedvascs hemsida kan du läsa mer om hur du kan ansöka om detta fina pris.