Swedish Vascular Award

Svensk förening för kärlkirurgi delar varje år ut Swedish Vascular Award, SVA, för den bästa vetenskapliga publikationen inom kärlkirurgi under det gångna året.

SVA är personligt till försteförfattare och sökande skall inneha fullt medlemskap i SSVS vid ansökning samt året före ansökningstillfället. Endast förste- eller sisteförfattare är behörig att söka. Prissumman är 10.000 kr.

I början av varje år uppmanas medlemmarna i SSVS att skicka in sina bidrag. Styrelsen i SSVS läser dessa och varje styrelsemedlem värderar dem efter följande fyra kriterier:

1) Frågeställningen. Klinisk relevans? Är studien av betydelse för kärlkirurgin? Är frågeställningen originell?

2) Metoden. Är den rätt vald för att besvara frågeställningen? Är metoden väl genomförd? Har viktiga valideringar av metoden utförts?

3) Resultaten. Hur spännande, hur viktiga?

4) Presentationen. Hur välskriven är artikeln? Har den publicerats i en välrenommerad tidskrift som läses av många?

Samtliga fyra kriterier bedöms enligt poängskalan 0-5, totalt kan man således få 20 poäng.

Om någon styrelsemedlem är jävig får det bidraget av denne ett genomsnitt av vad han/hon gett övriga bidragen. När alla bedömningar har gjorts sammanställs resultatet och man diskuterar i styrelsen om man ska ge SVA till ett eller möjligen två bidrag. Om ett bidrag har fått i särklass högst poäng går priset till detta bidrag, men om två bidrag är väldigt nära varandra kan de dela på priset. Man kan också dela priset mellan ett kliniskt och ett grundvetenskapligt pris, om det finns tillräckligt många tävlande i båda kategorierna. Tävlingsbidrag kan skickas in till SSVS vetenskaplige sekreterare: Nuno Dias, nuno.dias@med.lu.se Deadline är 15/2 varje år.

Vinnare av Swedish Vascular Award 2024

Morphological factors associated with progression of subaneurysmal aortas

Knut Thorbjørnsen, Sverker Svensjö, Kevin Mani, Anders Wanhainen

Br J Surg 2023 Mar 30;110(4):489-497

Vinnare av Swedish Vascular Award 2023

Long-term outcomes after fenestrated endovascular aortic repair for juxtarenal aortic aneurysms.

Sveinsson M, Sonesson B, Kristmundsson T, Dias N, Resch T.

J Vasc Surg. 2022 Apr;75(4):1164-1170. doi: 10.1016/j.jvs.2021.11.050. Epub 2021 Nov 25.

 

 Vinnare av Swedish Vascular Award 2022

Talvitie M, Stenman M, Roy J, Leander K, Hultgren R.

Sex Differences in Rupture Risk and Mortality in Untreated Patients With Intact Abdominal Aortic Aneurysms.

J Am Heart Assoc. 2021; 10(5): e019592.

Vinnare av Swedish Vascular Award 2021

Nordanstig J, James S, Andersson M, Andersson M, Danielsson P, Gillgren P, et al.

Mortality with Paclitaxel-Coated Devices in Peripheral Artery Disease.

N Engl J Med 2020; 383:2538-2546.

Vinnare av Swedish Vascular Award 2020

Hasselmann J, Björk J, Svensson-Björk R, Acosta S.

Inguinal Vascular Surgical Wound Protection by Incisional Negative Pressure Wound Therapy: A Randomized Controlled Trial-INVIPS Trial.

Ann Surg. 2020; 271(1):48-53.

Vinnare av Swedish Vascular award 2019

Delas mellan Henrik Djerf och Ulf Hedin

Djerf H, Falkenberg M, Jivegård L, Lindgren H, Svensson M, Nordanstig J

Cost-effectiveness of revascularization in patients with intermittent claudication

Br J Surg. 2018 Dec;105(13):1742-1748

Matic LP, Jesus Iglesias M, Vesterlund M, Lengquist M, Hong MG, Saieed  S, Sanchez-Rivera L, Berg M, Razuvaev A, Kronqvist M, Lund K, Caidahl K,  Gillgren P, Pontén F, Uhlén M, Schwenk JM, Hansson GK, Paulsson-Berne G, Fagman E, Roy J, Hultgren R, Bergström G, Lehtiö J, Odeberg J, Hedin U

Novel Multiomics Profiling of Human Carotid Atherosclerotic Plaques and Plasma Reveals Biliverdin Reductase B as a Marker of Intraplaque Hemorrhage

JACC Basic Transl Sci. 2018 Aug 1;3(4):464-480

Vinnare av Swedish Vascular award 2018

Jonsson M, Lindström D, Wanhainen A, Djavani-Gidlund K, Gillgren P

Near Infrared Spectroscopy as a predictor for shunt requirement during Carotide Endarterectomy.

 Eur J vasc Endovasc Surg 2017 Jun;53(6):783-791.

Vinnare av Swedish Vascular award 2017

Wanhainen A, Hultgren R, Linné A, Holst J, Gottsäter A, Langenskiöld M, Smidfelt K, Björck M, Svensjö S;

Swedish Aneurysm Screening Study Group (SASS). Outcome of the Swedish nation wide abdominal aortic aneurysm screening program. 

Circulation.2016 oct 18;134(16):1141-1148.

Vinnare av Swedish Vascular award 2016

Törnqvist P, Dias N, Sonesson B, Kristmundsson T, Resch T.

Intra-operative cone beam computed tomography can help avoid reinterventions and reduce CT follow up after infrarenal EVAR. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2015 Apr;49(4):390-5.  

Vinnare av Swedish Vascular award 2015 Linne A, Leander K, Lindstrom D, Tornberg S, Hultgren R.

Reasons for non-participation in population-based abdominal aortic aneurysm screening. Br J Surg 2014;101(5): 481-487 

Vinnare av Swedish Vascular award 2014

Nordanstig J, Wann-Hansson C, Karlsson J, Lundstrom M, Pettersson M, Morgan MB.

Vascular Quality of Life Questionnaire-6 facilitates health-related quality of life assessment in peripheral arterial disease. J Vasc Surg 2014;59(3): 700-707.  

Vinnare av Swedish Vascular award 2013

Sofia Strömberg, Johan Gelin, Torun Österberg, Göran M.L. Bergström, Lars Karlström and Klas Österberg

Very Urgent Carotid Endarterectomy Confers Increased Procedural Risk Stroke 2012; 43: 1331-1335 http://stroke.ahajournals.org/content/43/5/1331.full.pdf+html  

Vinnare av Swedish Vascular award 2012

Sverker Svensjö, Martin Björck, Mikael Gürtelschmid, Khatereh Djavani Gidlund, Anders Hellberg and Anders Wanhainen. Low Prevalence of Abdominal Aortic Aneurysm Among 65-Year-Old Swedish Men Indicates a Change in the Epidemiology of the Disease. Circulation 2011, 124:1118-1123. Emma Larsson, Lia Vishnevskaya, Bo Kalin, Fredrik Granath, Jesper Swedenborg, and Rebecka Hultgren. High Frequency of Thoracic Aneurysms in Patients with Abdominal Aortic Aneurysms. Ann Surg 2011;253:180–184. J. Nordanstig, J. Gelin, M. Hensäter, C. Taft, K. Österberg, L. Jivegård. Walking Performance and Health-related Quality of Life after Surgical or Endovascular Invasive versus Non-invasive Treatment for Intermittent Claudication – A Prospective Randomised Trial. Eur J Vasc Endovasc Surg (2011) 42, 220227. L. Blomgren, G. Johansson, L. Emanuelsson, A. Dahlberg- Åkerman, P. Thermaenius and D. Bergqvist. Late follow-up of a randomized trial of routine duplex imaging before varicose vein surgery. British Journal of Surgery 2011; 98: 1112–1116. Kevin Mani, Anders Wanhainen, Jonas Lundkvist and David Lindström. Cost-effectiveness of intensive smoking cessation therapy among patients with small abdominal aortic aneurysms. J Vasc Surg 2011. Linn Koraen, Monica Kuoppala, Stefan Acosta, and Carl-Magnus Wahlgren. Thrombolysis for lower extremity bypass graft occlusion J Vasc Surg 2011;54:1339-44. J. Steuer, M.-O. Eriksson, R. Nyman, M. Björck, A. Wanhainen. Early and Long-term Outcome after Thoracic Endovascular Aortic Repair (TEVAR) for Acute Complicated Type B Aortic Dissection. Eur J Vasc Endovasc Surg (2011) 41, 318-323. Björn Kragsterman, Martin Björck, and Anders Wanhainen. EndoVAC, a Novel Hybrid Technique to Treat Infected Vascular Reconstructions With an Endograft and Vacuum-Assisted Wound Closure. J ENDOVASC THER 2011;18:666–673. Christina Villard, Jesper Swedenborg, Per Eriksson, and Rebecka Hultgren. Reproductive history in women with abdominal aortic aneurysms. J Vasc Surg 2011;54:341-5. Emma Larsson, Fausto Labruto, T. Christian Gasser, Jesper Swedenborg, and Rebecka Hultgren. Analysis of aortic wall stress and rupture risk in patients with abdominal aortic aneurysm with a gender perspective. J Vasc Surg 2011;54:295-9. K. Djavani Gidlund, A. Wanhainen, M. Björck. Intra-abdominal Hypertension and Abdominal Compartment Syndrome after Endovascular Repair of Ruptured Abdominal Aortic Aneurysm. Eur J Vasc Endovasc Surg (2011), 16. K. Mani, T. Lees, B. Beiles, L.P. Jensen, M. Venermo, G. Simo, D. Palombo, E. Halbakken, T. Troëng, P. Wigger, M. Björck. Treatment of Abdominal Aortic Aneurysm in Nine Countries 20052009: A Vascunet Report. Eur J Vasc Endovasc Surg (2011) 42, 598607. H. Rudström, D. Bergqvist, J. Ahlberg, M. Björck. Insurance Claims after Vascular Surgery in Sweden. Eur J Vasc Endovasc Surg (2011) 42, 498505   

Vinnare av Swedish Vascular award 2011 

SCAMICOS/Fredrik Lundgren PTFE Bypass to Below-kneeArteries: Distal Vein Collar or Not? A Prospective Randomised Multicentre Study Eur J Vasc Endovasc  Surg(2010) 39, 747e754 T. Block, H.S. Isaksson, S. Acosta, M. Björck, D. Brodin, T.K. Nilsson Altered mRNA Expression due to Acute Mesenteric Ischaemia in a Porcine Model Eur J Vasc Endovasc Surg (2010) xx. Tomas A. Block, Stefan Acosta, and Martin Björck Endovascular and open surgery for acute occlusion of the superior mesenteric artery Vasc Surg 2010;52:959-66 Emma Larsson, Lia Vishnevskaya, Bo Kalin, Fredrik Granath, Jesper Swedenborg, Rebecka Hultgren High Frequency of Thoracic Aneurysms in Patients With Abdominal Aortic Aneurysms Ann Surg 2010;XXX: 000–000 K. Mani, M. Ålund, M. Björck, J. Lundkvist, A. Wanhainen Screening for Abdominal Aortic Aneurysm among Patients Referred to the Vascular Laboratory is Cost-effective Eur J Vasc Endovasc Surg (2010) 39, 208e216 Carl Magnus Wahlgren, Emma Larsson, Patrik K.E. Magnusson, Rebecka Hultgren and Jesper Swedenborg. Genetic and environmental contributions to abdominal aortic aneurysm development in a twin population J Vasc Surg 2010;51:3-8   

Vinnare av Swedish Vascular award 2010 (Delat pris)  

Emma Larsson, Fredrik Granath, Jesper Swedenborg and Rebecka Hultgren A population-based case-control study of the familial risk of abdominal aortic aneurysm. J Vasc Surg 2009;49:47-51 

Vinnare av Swedish Vascular award 2010 (Delat pris) 

Kevin Mani, Martin Björck, Jonas Lundkvist and Anders Wanhainen Improved Long-Term Survival After Abdominal Aortic Aneurysm Repair. Circulation. 2009;120:201-211 Emma Larsson, Fredrik Granath, Jesper Swedenborg, and Rebecka Hultgren, Stockholm, Sweden A population-based case-control study of the familial risk of abdominal aortic aneurysm J Vasc Surg 2009;49:47-51 Carl-Magnus Wahlgren, Wei Zheng, Wael Shaalan, Jun Tang, Hisham S. Bassiouny. Human Carotid Plaque Calcification and Vulnerability. Relationship between Degree of Plaque Calcification, Fibrous Cap Inflammatory Gene Expression and Symptomatology. Cerebrovasc Dis 2009;27:193–200 K. Djavani, Wanhainen, J. Valtysson and M. Björck Colonic ischaemia and intra-abdominal hypertension following open repair of ruptured abdominal aortic aneurysm. British Journal of Surgery 2009; 96: 621 – 627 Lars Karlsson, Judy Gnarpe, David Bergqvist, Johan Lindbäck and Håkan Pärsson The effect of azithromycin and Chlamydophilia pneumonia infection on expansion of small abdominal aortic aneurysms – A prospective randomized double-blind trial. J Vasc Surg 2009; 50: 23-9 K. Mani, M. Ålund, M. Björck, J. Lundkvist, A. Wanhainen. Screening for Abdominal Aortic Aneurysm among Patients Referred to the Vascular Laboratory is Cost-effective. Eur J Vasc Endovasc Surg (2009) xx, 1-9 Birgitta Sigvant, Katarina Wiberg-Hedman, David Bergqvist, Olov Rolandsson and Eric Wahlberg. Risk factor profiles and use of cardiovascular drug prevention in women and men with peripheral arterial disease. European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation 2009, 16:39–46 Björn Sonesson, TimResch, Mats Allers and Martin Malina. Endovascular total aortic arch replacement by in situ stentgraft fenestration technique. J Vasc Surg 2009;49:1589-91 Karl Sörelius, Kevin Mani, Martin Björck, MD, Rickard Nyman and Anders Wanhainen. Endovascular repair of mycotic aortic aneurysms. J Vasc Surg 2009;50:269-74. G.Plate, S.Oredsson, J.Lanke When is Thrombolysis for Acute Lower Limb Ischemia Worthwhile? Eur J Vasc Endovasc Surg (2009) 37, 206-212 Thorarinn Kristmundsson, Björn Sonesson, Martin Malina, Katarina Björses, Nuno Dias and Timothy Resch, Malmö, Sweden Fenestrated endovascular repair for juxtarenal aortic pathology J Vasc Surg 2009 

Vinnare av Swedish Vascular award 2009

 Anders Wanhainen, Raquel Themudo, Håkan Ahlström, Lars Lind  and Lars Johansson, Uppsala, Sweden Thoracic and abdominal aortic dimension in 70-year-old men and women – A population-based whole-body magnetic resonance imaging (MRI) study. J Vasc Surg 2008;47:504-12 K.-G. Ljungström, T. Troëng, M. Björck Time-trends in Vascular Access Surgery in Sweden 1987-2006 Eur J Vasc Endovasc Surg (2008) 36, 592-596 T. Troëng, J. Malmstedt, M. Björck External Validation of the Swedvasc Registry: A First-time Individual Cross-matching with The Unique Personal Identity Number Eur J Vasc Endovasc Surg (2008) 36, 705-712 Jonas Malmstedt, Karin Leander, Eric Wahlberg, Lars Karlström, Lars Alfredsson, Jesper Swedenborg Outcome After Leg Bypass Surgery for Critical Limb Ischemia Is Poor in Patients With Diabetes. A population-based cohort study Diabetes Care 31:887–892, 2008 Kevin Mani, Martin Björck, MD, Jonas Lundkvist and Anders Wanhainen Similar Cost for Elective Open and Endovascular AAA Repair in a Population-Based Setting J ENDOVASC THER 2008;15:1–1 H. Ravn, A. Wanhainen and M. Björck Risk of new aneurysms after surgery for popliteal artery aneurysm British Journal of Surgery 2008; 95: 571 – 575 H. Rudström, D. Bergqvist, M. Ögren and M. Björck Iatrogenic Vascular Injuries in Sweden. A Nationwide Study 1987-2005 Eur J Vasc Endovasc Surg 35, 131-138 (2008) A. Wanhainen, N. Bylund and M. Björck Outcome after abdominal aortic aneurysm repair in Sweden 1994 – 2005 British Journal of Surgery 2008; 95: 564 – 570 A Wanhainen, M Rasmussen, L Björck and M Björck Immune-response against Streptococcus pyogenes in the development of abdominal aortic aneurysm – A population-based case-control study. VASA 2008; 37: 143-149 Emma Larsson, Fredrik Granath, Jesper Swedenborg, and Rebecka Hultgren, Stockholm, Sweden More patients are treated for nonruptured abdominal aortic aneurysms, but the proportion of women remains unchanged J Vasc Surg 2008;48:802-7