Swedvasc

Thomas Troëng har sammanställt en förteckning av publikationer och presentationer från Swedvasc. Den är hämtad från Swedvascs årsrapport årgång 2012 och innehåller arbeten till och med 2011.

Publikationer och pågående projekt med material från Swedvasc 2012 är sammanställda av Birgitta Sigvant och återfinns på sidan 51 i årsrapporten årgång 2013.