Kontakt

Svensk Förening för Kärlkirurgi

Ordförande: rebecka.hultgren@sll.se

Sekreterare: andreas.ojersjo@regionkalmar.se

Vetenskaplig sekreterare: johnny.steuer@sll.se

Studierektor/utbildningsansvarig: anneli.linne@sodersjukhuset.se

Kontaktformulär