Kontakt

Svensk Förening för Kärlkirurgi

Ordförande: ordforande@ssvs.nu

Sekreterare: sekreterare@ssvs.nu

Vetenskaplig sekreterare: vetenskapligsekreterare@ssvs.nu

Studierektor/utbildningsansvarig: studierektor@ssvs.nu

Kontaktformulär