KUB-kurser

En kirurgisk utbildning ackrediterad av Svensk Kirurgisk Förening.

KUB = Kirurgisk UtBildning.
En KUB-kurs är granskad och godkänd avseende innehåll av SKF:s utbildningskommitté och budgeten är godkänd av skattmästaren

Se alla KUB-kurser här.