KUB-kurser

KUB-kurser är riktade till ST-läkare i kirurgi för att uppfylla kursmålet i kärlkirurgi. Kurserna ges i samverkan med Svensk Kirurgisk Förening och ansökan sker via dr-utbildningsportalen.se där även kalendariet finns. (https://dr-utbildningsportalen.se/karlkirurgi/)

Kurserna följer ett nationellt koncept där föreläsningsmaterial och pedagogik är detsamma oavsett kurs-ort. Kursdeltagaren förväntas förbereda sig med teoretiska studier och fallpresentation. Kurserna innehåller både pre-test och slutexamination.

Se alla KUB-kurser här.