SSVS Utbildningspris

Svensk förening för kärlkirurgi delar varje år ut SSVS utbildningspris för bästa utbildningsinsats under det gångna året. Det instiftades 2019 på initiativ av studierektorn och SSVS styrelse.

Utbildningspriset delas ut till en person, grupp, klinik eller organisation som under föregående år gjort en betydande utbildningsinsats inom kärlkirurgi. Denna insats kan vara till exempel utformningen av lokala ST-program, goda handledarprestationer, anordnande av lokala eller nationella kurser eller liknande. Det finns inget krav på att de nominerade är medlemmar i SSVS, dock är det endast fullvärdiga medlemmar i SSVS som har rätt att inkomma med nomineringar.

Nominering/ansökan ska insändas i Word-format (max 1/2 A4 med en kort avslutande sammanfattning på 2 meningar). Det är fritt fram att antingen nominera en grupp/kollega eller ansöka om att själv få priset.

Pristagaren skall inkomma med en skriftlig rapport om utbildningsinsatsen/utbildningsverksamheten inom 3 månader efter prisutdelningen till SSVS sekreterare, för publicering på SSVS Hemsida.

Prissumman 10.000 kr.

Priset delas ut på Svenska Kärlmötet

Ansökan resp. nominering skickas senast 15/2 till Annelie Linné, SSVS nationella studierektor, anneli.linne@regionstockholm.se

 

Tidigare pristagare

2022              Kärlteamet i Kalmar och Fredrik Lundgren

2021              Kärlteamet och Anna Hilbertson i Kristianstad