Externa uppdrag

Nya åtgärdskoder kärlkirurgi

SSVS är representerad i flera andra föreningar:

I kommittén för klinisk forskning (Svensk kirurgisk förening) av:

Håkan Pärsson

Adjungerad Professor i Kärlkirurgi
Kärlsektionen

Kirurgkliniken
Länssjukhuset i Kalmar
391 85 Kalmar

Länk till hemsida

I UEMS av:

Per Kjellin, per.kjellin@yahoo.se

David Lindström, david.lindstrom@akademiska.se

Länk till hemsida

I ESVS council av:

Rebecka Hultgren
Överläkare, Adjungerad Professor
Kärlkirurgiska Kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
Stockholm Aneurysm Research Group, STAR, MMK, Karolinska Institutet
Norrbacka S3:01
>171 76 Stockholm, Sverige
+46-8-51776596
rebecka.hultgren@sll.se

I EVST av:

Anton Razuvajev
Anton.Razuvaev@ki.se

I Vascunet av:

Kevin Mani
Kärlkirurgiska sektionen
Verksamhetsområdet kirurgi
Akademiska Sjukhuset
751 85 Uppsala
Tel: +46 18 611 0000
Mobil: +46 706 905463
Email: kevin.mani@surgsci.uu.se