Stora Kärlexpriset

Svensk förening för kärlkirurgi delar årligen ut Stora Kärlex-priset, till medlem som under föregående året disputerat med kärlkirurgisk avhandling. Prissumman är 10.000 kronor.

Styrelsen avgör med majoritetsbeslut definitionen ”kärlkirurgisk avhandling” om denna är oklar.

Sökande skall inneha medlemskap i SSVS före disputationen samt vid ansökningstillfället.

Sänd in ansökan till SSVS vetenskaplige sekreterare Nuno Dias, nuno.dias@med.lu.se

Ansökan skall vara insänd senast 15/2 varje år, för avhandling som godkänts föregående år.

Priset utdelas på Svenska Kärlmötet.

Se tidigare avhandlingar här.