Stora Kärlexpriset

Svensk förening för kärlkirurgi delar årligen ut Stora Kärlex-priset, till medlem som under året disputerat med kärlkirurgisk avhandling. Prissumman är 10.000 kronor, med ett maximalt belopp på 30.000 kronor per år som delas mellan stipendiater om antalet överstiger tre kvalificerade sökande.

Styrelsen avgör med majoritetsbeslut definitionen ”kärlkirurgisk avhandling” om denna är oklar.

Sökande skall inneha medlemskap i SSVS vid ansökning samt året innan ansökningstillfället.

Sänd in ansökan till SSVS’ vetenskaplige sekreterare Johnny Steuer,  johnny.steuer@sll.se

Ansökan skall vara insänd senast 15/2 varje år, för avhandling som godkänts föregående år.

Priset utdelas på Svenska Kärlmötet.

Se tidigare avhandlingar här.