Om intyg från SSVS önskas inför FEBVS-examen skall följande skickas till studierektor SSVS

-Personnummer

-Specialistbevis

-Medlemsintyg avseende SSVS från SKF (mailkopia räcker)

Studierektor kan därefter sammanställa ett intyg från SSVS. Mailadress till studierektor finns under fliken ”kontakt”