Lilla Kärlexpriset

Svensk förening för kärlkirurgi utlyser årligen stipendiet Lilla Kärlex-priset, som kan sökas av medlem som under föregående året blivit godkänd på den europeiska kärlkirurgiska examinationen genom UEMS (The European Union of Medical Specialists; rekommenderad europeisk kärlkirurgisk examen).

Priset har instiftats genom en generös donation till SSVS från professor David Bergqvist, professor Lars Norgren och professor Håkan Pärsson, och numera tilldelas av SSVS.

Prissumman är på 10.000 kronor.

Sökande skall inneha fullt medlemskap i SSVS vid examination, ansöknings- och tilldelningstillfället.

Sänd in ansökan till SSVS vetenskaplige sekreterare

Nuno Dias, nuno.dias@med.lu.se

Ansökan skall vara insänd senast 15/2 varje år, för godkänd examen föregående år.

Till ansökan skall bifogas examensbevis.

Priset utdelas på Svenska Kärlmötet.