Lilla Kärlexpriset

Svensk förening för kärlkirurgi utlyser härmed Lilla Kärlex-priset, till medlem som under året klarat godkänd examen UEMS (The European Union of Medical Specialists; rekommenderad europeisk kärlkirurgisk examen).

Priset har instiftats genom en generös donation till SSVS från professor David Bergqvist, professor Lars Norgren och docent Håkan Pärsson.

Prissumman är på 10.000 kronor.

Sökande skall inneha fullt medlemskap i SSVS vid ansökning samt året innan ansökningstillfället.

Sänd in ansökan till SSVS vetenskaplige sekreterare

Johnny Steuer, vetenskapligsekreterare@ssvs.nu

Ansökan skall vara insänd senast 31/12 varje år, för godkänd examen samma år.

Till ansökan skall bifogas examensbevis.

Priset utdelas på Svenska Kärlmötet.