SKF skickar kompletterande faktura för ESVS

SKF administrerar även ESVS-avgiften för SSVS-medlemmar. Avgiften för kärlkirurgspecialister är 2000 kr för 2024. I samband med byten av administrativa rutiner och personal på SKFs kansli har man fakturerat en för låg avgift -1050 kr. SKF skickar därför en kompletterande faktura för resterande belopp. Om ni har fått ett mail från David Edholm (kassör SKF) eller Karin Berggren (kansliet SKF) så gäller det denna komplettering. Om ni har ytterligare frågor kan ni kontakta SKFs kansli –kansliet@svenskkirurgi.se

Notera att ST-läkare i kärlkirurgi inte skall ha någon faktura för ESVS. SSVS bekostar deras ESVS-medlemskap

Vi är stolta att presentera vinnarna av Stora Kärlexpriset 2024

Vi är stolta att presentera vinnarna av Stora Kärlexpriset 2024: Förutom äran så mottog vinnarna 10 000 kr vardera i prispengar. Angelos Karelis, Knut Thorbjörnsen, Angelica Perlander, Oskar Nelzén och Mareia Talvitie (ej med på bild).

Sekundärprofylax vid benartärsjukdom

Nu publiceras det nya kunskapsstödet för sekundärprofylax vid benartärsjukdom, som arbetats fram under ledning av Professor Anders Gottsäter. Kunskapsstödet vänder sig till både primärvård och via en flik till specialiserad sjukvård. Det innehåller en allmän information om sjukdomstillståndet, utredning och handläggning, men fokus för oss som jobbar med kärlkirurgi bör framför allt ligga på fliken “Behandlingsval” och Tabell 1.

Kunskapsstödet innehåller också viktiga moderna riktlinjer kring  livsstilsfrågor såsom rökning, hälsosamma matvanor, normaliserad vikt och regelbunden fysisk aktivitet för patientgruppen.

https://www.nationelltklinisktkunskapsstod.se/Stockholm/kunskapsstod/kliniska-kunskapsstod/benartarsjukdom-sekundarprevention/?selectionCode=profession_primarvard

Pris för årets ST-studierektor

KiRUB utser varje år, årets ST-studierektor, d.v.s. ett pris till den studierektor som gör

skillnad i vardagen för kirurger under utbildning.

Vinnaren utses av KiRUBs styrelse tillsammans med representant från

studierektorsnätverket, Svensk Kirurgisk Förening. Mer information om priset finns på kirub.se

Prissumman är 5 000 kr.

ST-läkare inom samma organisation som nominerad studierektor genom att fylla i

utvärderingen: https://forms.gle/h7ifWfVZm2ikQX6YA

Utifrån resultatet väljer styrelsen ut en vinnare. Alternativt kan man skicka in en nominering till ordforande@kirub.se

Vinnaren får dela med sig av sina framgångskoncept i

tidningen svensk kirurgi.

Är din studierektor årets studierektor?

Nominera senast den 23 juni. Prisutdelning sker under

Kirurgveckan 2024 i Karlstad.