SASS

Nu finns information om SASS – ”Swedish Aneurysm Screening Study Group” under fliken ”Om SSVS”.
Där hittar ni även rekommendationer om farmakologisk behandling hos män med screeningupptäckt abdominellt aortaaneurysm.

Mentorsinbjudan 2024

Målsättning:

Att stimulera och öka intresse för kärlkirurgi på ett tidigt stadium, hos de som ännu inte knutit kontakt med en kärlkirurgisk klinik via forskning eller vikariat. Du som går sista terminen på läkarprogrammet eller är AT-läkare/underläkare har nu möjlighet att följa en kärlkirurg och se vad det innebär att vara kärlkirurg i dag. Du kommer få en inblick i verksamheten och berika dina möjligheter till att välja specialitet samt få en värdefull merit inför framtida ansökningar.

Mentorsinbjudan (pdf, öppnas i nytt fönster)

Inbjudan SK-kurser C9 Venös insufficiens och C11 Vaskulär medicin.

SSVS SK-kurser vaskulär medicin och vensjukdomar

21-22 september + 3-4 oktober 2023

Under 2023 ges kurser i vaskulär medicin och vensjukdomar i Stockholm. Instuderingsmaterialet i form av bl.a. digitala föreläsningar kommer att hållas tillgängligt på internet. Inbjudan och mer information finns här.

Restplatser till SSVS bakjoursskola del 2 Perifera Kärl

Det är dags för delkurs 2 i den kärlkirurgiska bakjoursskolan och vi har på grund av återbud några restplatser att erbjuda.

Kursen äger rum i Göteborg den 23-24 november 2023 under ledning av Klas Österberg, v g se bifogat program. Inbjudan och kontaktuppgifter finns här.