Restplatser till SSVS bakjoursskola del 2 Perifera Kärl

Det är dags för delkurs 2 i den kärlkirurgiska bakjoursskolan och vi har på grund av återbud några restplatser att erbjuda.

Kursen äger rum i Göteborg den 23-24 november 2023 under ledning av Klas Österberg, v g se bifogat program. Inbjudan och kontaktuppgifter finns här.

Sommarbrev från SSVS styrelse

Svenska Kärlmötet 2023

SSVS JULBREV 2022

Här kan du läsa SSVS julbrev 2022

SSVS bakjoursskola 2023

Bakjourskola – Save the Date 27-28/3

Till våren drar en ny omgång av bakjoursskolan igång och det kommer att komma mer information om anmälan med mera, men vi vill redan nu meddela att första kursen går 27-28 mars 2023 så att ni som är intresserade kan planera.

Ny Lathund KVÅ-koder

Lasse Karlström har varit snäll och uppdaterat lathunden för KVÅ koder. Ni finner den här.