Instagram, Facebook och Linkedin

Styrelsen vill påminna om att info från SSVS även kommer på Instagram, Facebook och Linkedin.

Länkar till dessa finns till höger om menyn högst upp på hemsidan.

Instagram – https://www.instagram.com/ssvs_karlkirurgi/
Facebook – https://www.facebook.com/people/Svensk-F%C3%B6rening-F%C3%B6r-K%C3%A4rlkirurgi-SSVS/61551041458233/
Linkedin – https://www.linkedin.com/company/ssvs-karlkirurgi/

SSVS vårmöte 2024

“Styrelsen har glädjen att meddela att planeringen för SSVS vårmöte 2024 har tagit stora steg framåt. Första dagen kommer att erbjuda en rad aktiviteter såsom workshops, information inför FEBVS-examen, presentation av Swedvascs årsrapport, utbildningsmöte och SASS screeningmöte.

Under dag 2 och 3 kommer vi att rikta fokus mot aortasjukdomar och nationella variationer. Tillsammans med tre internationella gäster kommer vi att dela erfarenheter och kunskap om aneurysm och dissektioner. Vi ser fram emot att ta del av Professors Rachel Bells, Gustavo Oderichs och Nikos Tsilimparis omfattande erfarenheter.

Som vanligt kommer priser och stipendier att delas ut och vi kommer att få årliga uppdateringar från SSVS, SSVN och ESVS. Mötet avslutas med den mycket uppskattade sessionen där ST-läkare presenterar de nya och mest betydelsefulla studierna.

Varmt välkomna till Stockholm den 15-17 maj!

SASS

Nu finns information om SASS – ”Swedish Aneurysm Screening Study Group” under fliken ”Om SSVS”.
Där hittar ni även rekommendationer om farmakologisk behandling hos män med screeningupptäckt abdominellt aortaaneurysm.

Mentorsinbjudan 2024

Målsättning:

Att stimulera och öka intresse för kärlkirurgi på ett tidigt stadium, hos de som ännu inte knutit kontakt med en kärlkirurgisk klinik via forskning eller vikariat. Du som går sista terminen på läkarprogrammet eller är AT-läkare/underläkare har nu möjlighet att följa en kärlkirurg och se vad det innebär att vara kärlkirurg i dag. Du kommer få en inblick i verksamheten och berika dina möjligheter till att välja specialitet samt få en värdefull merit inför framtida ansökningar.

Mentorsinbjudan (pdf, öppnas i nytt fönster)

Inbjudan SK-kurser C9 Venös insufficiens och C11 Vaskulär medicin.

SSVS SK-kurser vaskulär medicin och vensjukdomar

21-22 september + 3-4 oktober 2023

Under 2023 ges kurser i vaskulär medicin och vensjukdomar i Stockholm. Instuderingsmaterialet i form av bl.a. digitala föreläsningar kommer att hållas tillgängligt på internet. Inbjudan och mer information finns här.

Restplatser till SSVS bakjoursskola del 2 Perifera Kärl

Det är dags för delkurs 2 i den kärlkirurgiska bakjoursskolan och vi har på grund av återbud några restplatser att erbjuda.

Kursen äger rum i Göteborg den 23-24 november 2023 under ledning av Klas Österberg, v g se bifogat program. Inbjudan och kontaktuppgifter finns här.

Kallelse till SSVS årsmöte 2023

Sommarbrev från SSVS styrelse