Välkommen till Scandinavian Venous Forums årsmöte 28-29 November 2024

Följ med SVF ​​2024 för det nylanserade skandinaviska ven mötet i egen regi.

Ta chansen att diskutera och lära dig mer om venös patologi och olika behandling.

Scandinavian Venous Forum (SVF) bjuder in alla kollegor som är intresserade av vener, bensvullnader och lymfödem till ett lunch-till-lunchmöte.

Länk för program och anmälan

Ny adjungerad professor inom kärlkirurgi

SSVS önskar gratulera universitetssjukhusöverläkare Joakim Nordanstig till anställningen som adjungerad professor i kärlkirurgi vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.

SKF skickar kompletterande faktura för ESVS

SKF administrerar även ESVS-avgiften för SSVS-medlemmar. Avgiften för kärlkirurgspecialister är 2000 kr för 2024. I samband med byten av administrativa rutiner och personal på SKFs kansli har man fakturerat en för låg avgift -1050 kr. SKF skickar därför en kompletterande faktura för resterande belopp. Om ni har fått ett mail från David Edholm (kassör SKF) eller Karin Berggren (kansliet SKF) så gäller det denna komplettering. Om ni har ytterligare frågor kan ni kontakta SKFs kansli –kansliet@svenskkirurgi.se

Notera att ST-läkare i kärlkirurgi inte skall ha någon faktura för ESVS. SSVS bekostar deras ESVS-medlemskap

Vi är stolta att presentera vinnarna av Stora Kärlexpriset 2024

Vi är stolta att presentera vinnarna av Stora Kärlexpriset 2024: Förutom äran så mottog vinnarna 10 000 kr vardera i prispengar. Angelos Karelis, Knut Thorbjörnsen, Angelica Perlander, Oskar Nelzén och Mareia Talvitie (ej med på bild).

Sekundärprofylax vid benartärsjukdom

Nu publiceras det nya kunskapsstödet för sekundärprofylax vid benartärsjukdom, som arbetats fram under ledning av Professor Anders Gottsäter. Kunskapsstödet vänder sig till både primärvård och via en flik till specialiserad sjukvård. Det innehåller en allmän information om sjukdomstillståndet, utredning och handläggning, men fokus för oss som jobbar med kärlkirurgi bör framför allt ligga på fliken “Behandlingsval” och Tabell 1.

Kunskapsstödet innehåller också viktiga moderna riktlinjer kring  livsstilsfrågor såsom rökning, hälsosamma matvanor, normaliserad vikt och regelbunden fysisk aktivitet för patientgruppen.

https://www.nationelltklinisktkunskapsstod.se/Stockholm/kunskapsstod/kliniska-kunskapsstod/benartarsjukdom-sekundarprevention/?selectionCode=profession_primarvard

Pris för årets ST-studierektor

KiRUB utser varje år, årets ST-studierektor, d.v.s. ett pris till den studierektor som gör

skillnad i vardagen för kirurger under utbildning.

Vinnaren utses av KiRUBs styrelse tillsammans med representant från

studierektorsnätverket, Svensk Kirurgisk Förening. Mer information om priset finns på kirub.se

Prissumman är 5 000 kr.

ST-läkare inom samma organisation som nominerad studierektor genom att fylla i

utvärderingen: https://forms.gle/h7ifWfVZm2ikQX6YA

Utifrån resultatet väljer styrelsen ut en vinnare. Alternativt kan man skicka in en nominering till ordforande@kirub.se

Vinnaren får dela med sig av sina framgångskoncept i

tidningen svensk kirurgi.

Är din studierektor årets studierektor?

Nominera senast den 23 juni. Prisutdelning sker under

Kirurgveckan 2024 i Karlstad.

Kirurgveckan – Abstracts deadline 17 april


Ta chansen att lysa på Kirurgveckan 2024! Vi uppmanar alla forskare inom kärlkirurgin att skicka in sina abstracts senast den 17 april. Detta är din möjlighet att dela din forskning med kollegor från hela landet och tävla om att bli utsedd till ”Bästa abstract på Kirurgveckan” med ett pris på 10.000 SEK. Din forskning förtjänar att ses och uppmärksammas!

Screening för bukaortaaneurysm

Nu är rapporten – utvärdering av screening för bukaortaaneurysm publicerad.

Länk till rapporten Nationell utvärdering –screening för bukaortaaneurysm (socialstyrelsen.se)

Länk till pressmeddelande Ojämlik screening för dödlig sjukdom – Socialstyrelsen

Kurs i avancerad anatomisk exponering

SSVS erbjuder 20-21 november kurs i avancerad anatomisk exponering i kärlkirurgi på Kliniskt anatomiskt träningscentrum i Göteborg.

Kursen leds av Carl Wahlgren och vänder sig till specialister i kärlkirurgi med bakjourskompetens.

Anmälan via SSVS hemsida fr o m 26 aug 2024 men avsätt tid redan nu!

Anmälan öppen för Svenska Kärlmötet 2024!

Anmälan är öppen så anmäl dig redan nu för att säkra din plats till kongressen!
Du har möjlighet att anmäla dig till en reducerad avgift fram till den 18 mars.

Anmäl dig snarast möjligt för att inte missa chansen att boka boende till 
reducerat pris via Mkon.

Länk till anmälan: Svenska Kärlmötet 2024 (mkon.nu)