Ansöka om medlemskap i ESVS för medlemmar i SSVS

ESVS erbjuder rabatterat medlemskap i ESVS då man är medlem i SSVS/SKF

Om ni är medlem i SSVS/SKF och önskar bli medlem i ESVS –

Skicka ett mail till SKF kansli –  kansliet@svenskkirurgi.se  och samtidigt till veronica@esvs.org (ESVS) samt henrik.djerf@vgregion.se (sekreterare SSVS) 

SKF kan verifiera för ESVS att ni är betalande medlemmar och kan ordna med rabatten till ESVS.

 För infomation om alla fördelar med medlemskap i ESVS vänligen besök ESVs hemsida –  Welcome to European Society for Vascular Surgery – ESVS

Kontaktuppgifter till ESV finns på denna sida – Contact ESVS for all enquiries via phone or email – ESVS För inveronica@esvs.org