SPUR

SPUR är en läkarledd inspektionsverksamhet där proffessionen granskar kvaliteten på vårdgivarnas AT- och ST-utbildning. Detta arbete har sedan 1993 utförts av SPUR. Skall man ha rätt att bedriva kirurgutbildning är man skyldig att se till att den verksamhet man bedriver inspekteras och kvalitetssäkras. Tidigare var inspektionerna frivilliga men ej i nuläget (SOFS 2008:17). I den nya specialistutbildningen som trätt i kraft den 1 maj 2015 stärktes kraven.

Svenska Kirurgisk Förening tillsammans med LIPUS sköter planeringen av SPUR-inspektionerna där SKFs utbildningskommitté har utvecklat ett femårschema för när alla kirurgkliniker ska bli inspekterade. Nedan finner du schemat för inspektionerna samt även resultaten från tidigare inspektioner.

SPUR-inspektionsschema

På LIPUS hemsida kan du söka och läsa rapporter med resultat från tidigare SPUR-inspektioner.