De nationella föreningarna SSVS och SSVN har tillsammans med kvalitetsregistret Swedvasc tagit fram en serie informationsbroschyrer tänkta att användas inom kärlkirurgiska verksamheter runt om i landet. Broschyrerna finns tillgängliga i word-format för att enskilda kliniker ska kunna göra mindre anpassningar till exempelvis lokala rutiner och tillägg av kontaktuppgifter. Föreningarna äger rättigheterna till innehåll och illustrationer och väsentliga ändringar i innehållet bör ej göras utan föregående kontakt med föreningarna. Nästa revision av broschyrerna planeras till 2023.

Benartärsjukdom pdf

Benartärsjukdom Word

Bukaortaaneurysm pdf

Bukaortaaneurysm Word

Karotisstenos pdf

Karotisstenos Word

Åderbråck pdf

Åderbråck Word