Julbrev SSVS

SSVS-JULBREV-2020

SSVS webinar 25/11 kl. 16:00 om införandet av nya KVÅ-koder, uppdatering Svenska Kärlmötet 2021, Medlemslistor och COVID-19

Fellowship på Houston Methodist

Fellowship för forskande kärlkirurg finns att söka på följande länk.