Senaste nytt

SASS

Nu finns information om SASS – ”Swedish Aneurysm Screening Study Group” under fliken ”Om SSVS”. Där hittar ni även rekommendationer om farmakologisk behandling hos män med screeningupptäckt abdominellt aortaaneurysm.

Kallelse till SSVS årsmöte 2023

Sommarbrev från SSVS styrelse

Välkommen till SSVS hemsida!

Avsikten med hemsidan är att alla kärlkirurger lätt skall komma åt information som de behöver i sitt dagliga arbete, för sin grundutbildning och sin vidareutbildning, samt bli stimulerade att söka de stipendier som finns till buds.

Hemsidan innehåller allt av värde för alla kärlkirurger i Sverige, såväl specialister som de som är under utbildning: aktuell information om föreningen och medlemskap, aktuella möten och kongresser, utbildning och examination, obligatoriska och andra aktuella kurser, ESVS och dess utbildningsprogram och stipendier, svenska stipendier för kärlkirurger, svenska publikationer inom kärlkirurgi, vårdprogram, senaste nytt, pågående arbeten inom SSVS, lediga tjänster, länkar till hemsidor av intresse för kärlkirurger.