SKF skickar kompletterande faktura för ESVS

SKF administrerar även ESVS-avgiften för SSVS-medlemmar. Avgiften för kärlkirurgspecialister är 2000 kr för 2024. I samband med byten av administrativa rutiner och personal på SKFs kansli har man fakturerat en för låg avgift -1050 kr. SKF skickar därför en kompletterande faktura för resterande belopp. Om ni har fått ett mail från David Edholm (kassör SKF) eller Karin Berggren (kansliet SKF) så gäller det denna komplettering. Om ni har ytterligare frågor kan ni kontakta SKFs kansli –kansliet@svenskkirurgi.se

Notera att ST-läkare i kärlkirurgi inte skall ha någon faktura för ESVS. SSVS bekostar deras ESVS-medlemskap