Senaste nytt

SSVS Kurs Avancerad Anatomisk Exponering i Kärlkirurgi

Kärlexponering i utmanande anatomiska områden hals, thorax och buk 1.5 dagars kurs med diskussion exponeringar/falldragningar följt av heldag preparatträning. Målgrupp: Specialister i kärlkirurgi med bakjourskompetens (specialistbevis i kärlkirurgi utfärdat senast […]

Kirurgveckan – Abstracts deadline 17 april

Ta chansen att lysa på Kirurgveckan 2024! Vi uppmanar alla forskare inom kärlkirurgin att skicka in sina abstracts senast den 17 april. Detta är din möjlighet att dela din forskning […]

Screening för bukaortaaneurysm

Nu är rapporten – utvärdering av screening för bukaortaaneurysm publicerad. Länk till rapporten Nationell utvärdering –screening för bukaortaaneurysm (socialstyrelsen.se) Länk till pressmeddelande Ojämlik screening för dödlig sjukdom – Socialstyrelsen

Kurs i avancerad anatomisk exponering

SSVS erbjuder 20-21 november kurs i avancerad anatomisk exponering i kärlkirurgi på Kliniskt anatomiskt träningscentrum i Göteborg. Kursen leds av Carl Wahlgren och vänder sig till specialister i kärlkirurgi med […]

 

Välkommen till SSVS hemsida!

Avsikten med hemsidan är att alla kärlkirurger lätt skall komma åt information som de behöver i sitt dagliga arbete, för sin grundutbildning och sin vidareutbildning, samt bli stimulerade att söka de stipendier som finns till buds.

Hemsidan innehåller allt av värde för alla kärlkirurger i Sverige, såväl specialister som de som är under utbildning: aktuell information om föreningen och medlemskap, aktuella möten och kongresser, utbildning och examination, obligatoriska och andra aktuella kurser, ESVS och dess utbildningsprogram och stipendier, svenska stipendier för kärlkirurger, svenska publikationer inom kärlkirurgi, vårdprogram, senaste nytt, pågående arbeten inom SSVS, lediga tjänster, länkar till hemsidor av intresse för kärlkirurger.