Screening för bukaortaaneurysm

Nu är rapporten – utvärdering av screening för bukaortaaneurysm publicerad.

Länk till rapporten Nationell utvärdering –screening för bukaortaaneurysm (socialstyrelsen.se)

Länk till pressmeddelande Ojämlik screening för dödlig sjukdom – Socialstyrelsen