Pris för årets ST-studierektor

KiRUB utser varje år, årets ST-studierektor, d.v.s. ett pris till den studierektor som gör

skillnad i vardagen för kirurger under utbildning.

Vinnaren utses av KiRUBs styrelse tillsammans med representant från

studierektorsnätverket, Svensk Kirurgisk Förening. Mer information om priset finns på kirub.se

Prissumman är 5 000 kr.

ST-läkare inom samma organisation som nominerad studierektor genom att fylla i

utvärderingen: https://forms.gle/h7ifWfVZm2ikQX6YA

Utifrån resultatet väljer styrelsen ut en vinnare. Alternativt kan man skicka in en nominering till ordforande@kirub.se

Vinnaren får dela med sig av sina framgångskoncept i

tidningen svensk kirurgi.

Är din studierektor årets studierektor?

Nominera senast den 23 juni. Prisutdelning sker under

Kirurgveckan 2024 i Karlstad.