Sekundärprofylax vid benartärsjukdom

Nu publiceras det nya kunskapsstödet för sekundärprofylax vid benartärsjukdom, som arbetats fram under ledning av Professor Anders Gottsäter. Kunskapsstödet vänder sig till både primärvård och via en flik till specialiserad sjukvård. Det innehåller en allmän information om sjukdomstillståndet, utredning och handläggning, men fokus för oss som jobbar med kärlkirurgi bör framför allt ligga på fliken “Behandlingsval” och Tabell 1.

Kunskapsstödet innehåller också viktiga moderna riktlinjer kring  livsstilsfrågor såsom rökning, hälsosamma matvanor, normaliserad vikt och regelbunden fysisk aktivitet för patientgruppen.

https://www.nationelltklinisktkunskapsstod.se/Stockholm/kunskapsstod/kliniska-kunskapsstod/benartarsjukdom-sekundarprevention/?selectionCode=profession_primarvard