Vetenskapligt program SSVS årsmöte 20/8 2020

ESVS Acute Limb Ischaemia Guidelines

15:00 Introduction – How the guidelines were developed Martin Björck

15:05 Assessment and initial management Jonothan Earnshaw

15:12 Endovascular and open treatment including popliteal aneurysm and acute aortic occlusion Martin Björck

15:22 Top tips Jonothan Earnshaw

15:30 Discussion

State-of-the-art lecture on scientific writing

15:45 10 top tips to get your paper published in BJS Jonothan Earnshaw

Standardiserade vårdförlopp (SVF)

16:00 Hur har det gått med implementering av SVF för kritisk ischemi? Ulf Hedin

16:20 Diskussion

Nationella programområden (NPO) och kunskapsstyrning

16:35 Vad betyder NPO, vad är syftet och vilken roll har kärlkirurgin? Birgitta Sigvant

16:55 Nationell arbetsgrupp för varicer och venösa bensår Lena Blomgren

17:10 Diskussion