Svenska Kärlmötet 2020 inställt

Bästa vänner och kollegor, 

Vi vill härigenom informera alla medlemmar, sponsorer, föreläsare och andra intressenter om styrelsens beslut avseende Svenska Kärlmötet 2020. 

Under rådande pandemi med regionernas reseförbud för läkare och sjuksköterskor och med beaktande av allas hälsa och säkerhet har vi beslutat att ställa in Svenska Kärlmötet. Detta är naturligtvis en mycket tråkig, men nödvändig och väntad konsekvens av effekterna av COVID-19 i Sverige och omvärlden. Detta kommer att belasta föreningens ekonomi, men i skenet av den övriga utvecklingen i samhället är det en mindre fråga. Ersättningsfrågor kommer att lösas under de närmaste veckorna. 

Samtidigt ställer vi också in SK-kursen i Karotissjukdomar och kärlrelaterade sjukdomar i thoraxaperturen (C8), denna kommer antingen genomföras senarelagd under hösten i enlighet med nuvarande kursschema eller göras som en mer interaktiv, web-baserad kurs. Detta återkommer kursledningen om under våren/sommaren.

Onsdagens program med förmöten såsom Swedvascs utdelande av årsberättelsen samt utbildningsmötet ställs också in. Det kommer att kommuniceras från SSVS/Swedvasc hur vi delvis kan ersätta detta med utskick under våren. 

Kirurgveckan räknar vi med kommer att genomföras i nuläget, men naturligtvis kommer vi att behöva följa utvecklingen närmaste tiden och skapa nya planer vid behov. 

Några positiva delar av Vårmötet kommer vi ändå genomföra. Vi kommer planenligt att utse 2019 års bästa publicerade kärlkirurgiska artikel, Swedish Vascular Award, och vi kommer också att dela ut Stora Kärlexpriset till dem som disputerat under föregående år. Vi har fått ett par nomineringar till innovationspriset, vilka vi behandlar. Dessutom kommer mottagare av Gores utbildningsstipendium att utses och vi har också tänkt kora två nya hedersledamöter. Vilka dessa är och namn på alla stipendiater kommer att tillkännages i separat utskick till alla medlemmar i maj. 

Den sista – men kanske den gladaste nyheten – är att SSVS under våren får en NY HEMSIDA. Återkommer om detta! 

Möten 2020-uppdatering

Svenska Kärlmötet ställs in 7-8 maj i Stockholm, liksom ST-kurs och andra aktiviteter den 6/5. 

Kirurgveckans Kärlkirurgdagar kommer att vara i Luleå den 19-21 aug, inte avbokat i nuläget. 

Årsmötet kommer att ligga på torsdagen den 20 aug. 

ESVS –basic science i Stockholm 3-4 april är inställt. 

ESVS mötet i Krakow 2020 inte avbokat i nuläget

Rebecka Hultgren                          Andreas Öjersjö

Ordförande                                    Sekreterare