Länk till Zoommöte SSVS årsmöte

https://ki-se.zoom.us/j/69272045625