Restplatser till SSVS bakjoursskola del 2 Perifera Kärl

Det är dags för delkurs 2 i den kärlkirurgiska bakjoursskolan och vi har på grund av återbud några restplatser att erbjuda.

Kursen äger rum i Göteborg den 23-24 november 2023 under ledning av Klas Österberg, v g se bifogat program. Inbjudan och kontaktuppgifter finns här.