Inbjudan SK-kurser C9 Venös insufficiens och C11 Vaskulär medicin.

SSVS SK-kurser vaskulär medicin och vensjukdomar

21-22 september + 3-4 oktober 2023

Under 2023 ges kurser i vaskulär medicin och vensjukdomar i Stockholm. Instuderingsmaterialet i form av bl.a. digitala föreläsningar kommer att hållas tillgängligt på internet. Inbjudan och mer information finns här.