-KÄRLKIRURGISKT MENTORSPROGRAM-

Nationella samordnare: Malin Lindberg, Ulrika Palmer-Kazen och Mattias Andersson

Målsättning:

Att stimulera och öka intresse för kärlkirurgi på ett tidigt stadium. Du som går sista terminen på läkarprogrammet eller är AT-läkare/underläkare har nu möjlighet att följa en kärlkirurg och se vad det innebär att vara kärlkirurg i dag. Du kommer få en inblick i verksamheten och berika dina möjligheter till att välja specialitet samt få en värdefull merit inför framtida ansökningar.

Process:

Anmälan sker via mail fram till 12/12. Därefter sker ett urval av de Nationella Samordnarna tillsammans med SSVS styrelse. Vi vill ha CV samt personligt brev max 1 sida vardera. Glöm inte att ange en referens och kontaktuppgifter. Anmälan sker till malin.c.lindberg@regionvastmanland.se

Programmet (Mars 2022 till Februari 2023):

De utvalda adepterna kommer att följa en kärlkirurgspecialist i dennes arbete på en kärlkirurgisk klinik. I programmet ingår också gemensamma aktiviteter under handledning med de andra adepterna.

I första hand försöker vi skapa möjlighet för adepten att följa en kärlkirurg på samma ort, eller på ett närbeläget sjukhus. I programmet ingår att du med din handledare kommer delta i rondarbete, mottagningsverksamhet, operationer, angioverksamhet och kärljourer. Under mentorsåret ska ni ha minst fyra möten.

I undantagsfall blir din placering på en annan ort, i dessa fall kommer vi diskutera ersättning för utlägg med övernattningar och resor. Lön kan ej ersättas.

 

Ett första möte sker i Stockholm i mars 2022 med presentation av oss alla och av den kärlkirurgiska specialiteten. Tid finns för frågor och gemensamma diskussioner. Efter en gemensam lunch ordnas sutur- och simulatorövningar.

Vi hjälper till med planeringen för möten mellan adept och mentor. Under programmet skall man auskultera minst 1 klinisk dag och ett jourpass per termin. Vi stödjer också lokala möten i mindre grupper.

Adepterna inbjuds till Svenska kärlmötet som hålls i 4-6/5 2022, såvida sådant kan anordnas beroende av pandemisituationen, detta år i Stockholm.

Under februari 2023 avslutar vi programmet med en gemensam dag där vi utbyter erfarenheter med programmet. Man kan i samband med detta möte

planera för en eventuell fortsättning utanför programmet. Avslutningsmiddag anordnas vid denna träff.

Välkommen med din anmälan!