Vi önskar fler ansökningar till våra stipendier och utbildningspriset. Ansökningstiden är förlängd till 15/3. För mer info vänligen läs vårt tidigare mail här eller se tidigare utskickad information om utbildningspriset här.