Välkommen till Scandinavian Venous Forums årsmöte 28-29 November 2024

Följ med SVF ​​2024 för det nylanserade skandinaviska ven mötet i egen regi.

Ta chansen att diskutera och lära dig mer om venös patologi och olika behandling.

Scandinavian Venous Forum (SVF) bjuder in alla kollegor som är intresserade av vener, bensvullnader och lymfödem till ett lunch-till-lunchmöte.

Länk för program och anmälan