SSVS Bakjoursskola

Äntligen är det dags för en ny omgång av SSVS bakjoursskola, vi har tagit med oss erfarenheterna från den förra mycket uppskattade omgången och utifrån dessa samt utvärderingarna från deltagarna, försökt att förbättra kurserna.

Målgrupp

Då kurserna är avsedda att stötta nyblivna eller snart aktiva kärlkirurgbakjourer har vi valt att kräva några års erfarenhet som aktiv specialist. Eftersom kursen ges i SSVS regi kommer kollegor som är medlemmar i SSVS att prioriteras då det endast finns ett begränsat antal platser (16st). Att lära känna andra kollegor i liknande situation runt om i landet är en viktig del av syftet med utbildningen och vi vill därför att samma grupp ska följa hela kurspaketet.

Krav:

Prioriterad grupp

Tidsplan

Bakjoursskolan består av 4 kurstillfällen, ett per termin med olika fokusområden, målsättningen är att kurserna ska vara innehålla ett minimum av föreläsningar och vara fokuserade på diskussioner kring patientfall och praktiska problem.

VT 2023 Aorta – Kevin Mani

Se program 27-28/3

HT 2023 Perifera kärl – Klas Österberg

VT 2024 Carotis / Access – Magnus Jonsson och Birgitta Sigvant

HT 2024 Trauma / Vener – Joy Roy och Carl-Magnus Wahlgren

Kostnad

Kurserna kommer att debiteras separat till en kostnad av 10.000kr per deltagare och kurstillfälle, sammanlagt 40.000kr för hela utbildningen.
Boende och resor ingår inte i kursavgiften.

Anmälan

Anmälan är bindande för samtliga fyra kurstillfällen.

Klicka här för att anmäla dig till VT 2023 Aorta. Sista anmälningsdag 23 december 2022. Information om anmälan Kjerstin Ädel Malmborg, SSVS utbildningskoordinator, MedKonf AB, kjerstin@medkonf.se

Väl mött!

Jonas Wallinder & Anna Hilbertson