SASS

Nu finns information om SASS – ”Swedish Aneurysm Screening Study Group” under fliken ”Om SSVS”.
Där hittar ni även rekommendationer om farmakologisk behandling hos män med screeningupptäckt abdominellt aortaaneurysm.