Här finns sammanfattningar, stöd och föreläsningar om PSV kritisk ischemi som stöd för lokalt införande.

PSV_KI_implementeringsprocess VGR_ss-SU

Stöd PSV KI kärlkirurger 210731 nationell

Stöd PSV KI kärlkirurger 210731 nationell Beskrivning av PSV KI SSVS 6 maj till hemsida