Protokoll årsmöte 2022

Protokollet från SSVS årsmöte 2022 finns nu på hemsidan.