Här finns kallelse till SSVS årsmöte 2023 och ett förslag till dagordning.