Anmälan öppen för Svenska Kärlmötet 2024!

Anmälan är öppen så anmäl dig redan nu för att säkra din plats till kongressen!
Du har möjlighet att anmäla dig till en reducerad avgift fram till den 18 mars.

Anmäl dig snarast möjligt för att inte missa chansen att boka boende till 
reducerat pris via Mkon.

Länk till anmälan: Svenska Kärlmötet 2024 (mkon.nu)