SSVS Sommarbrev 2022

Uppdaterad lathund KVÅ-koder

Lars Karlström har uppdaterat lathunden för KVÅ-koder 2022. Lathunden hittar ni här.

Ny Hedersledamot 2022, Lars Karlström

I maj 2022 på Svenska kärlmötet i Stockholm, utnämndes Lars Karlström till ny hedersledamot. Stort Grattis. Läs mer under fliken Hedersledamöter