SPUR Inspektioner

Genomförda SPUR-inspektioner av endokrinologi och diabetologi:

Malmö – Lund – Mars 2009
Södersjukhuset – 23 april 2009
Uppsala Akademiska Sjukhus – 18-19 feb 2010
Sahlgrenska Universitetssjukhuset – 14 april 2010
Ystad – 21 september 2015
Hässleholm – 21 september 2015
Kristianstad – 24 september 2015
Centralsjukhuset Karlstad – 24 november 2015
Universitetssjukhuset Linköping – 8 december 2016
Malmö – Lund – 9 februari 2017
Växjö – 18 december 2017

Från 1 januari 2011 så ansvarar IPULS för SPUR-inspektioner.