Skrivning common trunk

Syfte:
Ett kunskapstest avseende den Gemensamma kunskapsbasen för blivande specialister inom den Internmedicinmedicinska familjen. Testet har gemensamt tagits fram av de åtta olika specialistföreningarna inom den invärtesmedicinska familjen

Målgrupp:
ST-läkare i allmän internmedicin, kardiologi, hematologi, geriatrik, gastroenterologi och hepatologi, endokrinologi, lung- och njurmedicin

När:
Testet kommer att genomföras digitalt den 15:e november 2019 kl. 08.30-12.00. Anmälan är möjlig från september 2019 via Svensk internmedicinsk förenings hemsida www.SIM.nu och via länk på de övriga specialistföreningars hemsidor där information uppdateras eftre hand.

Därefter kommer ett nytt kunskapsprov kunna göras 1-2 ggr/årligen

Var:
Testet kommer att kunna utföras lokalt/på hemmaplan i datasal eller motsvarande under överinseende av studierektor/motsvarande

Hur:
Testet består av 90 st. flervalsfrågor. Resultat fås direkt efter avslutat test.

Vid godkänt test erhålls ett diplom som signeras av studierektor/verksamhetschef