Anmälan till Svenska Kärlmötet 2023 är nu öppen. Programmet och mer information finner ni på mötets hemsida