Svenska Kärlmötet 2023

Anmälan till Svenska Kärlmötet 2023 är nu öppen. Programmet finner ni här. Mer information finns på mötets hemsida