SSVS inbjuder till informationsmöte  

25 november kl 16.00-17.15 på zoom

Ämnen

Nya kvåkoder! 

Kort uppdatering om svenska kärlmötet! 

Medlemslistor (SSVS/ESVS)

Covidläge !

Bäste kollega och alla berörda som utför kärlkirurgiska ingrepp

Bakgrund. Under många år (>15 år) har Lasse Karlström arbetat med att utveckla, förändra och förbättra våra ingreppskoder och diagnoskoder. 

Många Medlemmar uppfattar att de inte får info från SSVS. Osäkert för många om status för  deras medlemskap i SSVS/ESVS, både yngre och äldre medlemmmar. 

Nuläge. 1) Januari 2021 införs våra nya ingreppskoder. 2) Covidläget osäkert- svenska kärlmötet får eventuellt omprövas i sin nuvarande form 3) Ny hemsida, alla bör försöka logga in och stämma av sin mail. Många har gamla mailadresser i systemet som måste uppdateras (regions tex). 

1600-1640 Informationsmöte om KVÅ koder med frågestund. Zoommöte med kort information av Lasse K, möjligen med handläggare från SOS och styrelsen. 

1640-1715 Informationsmöte med frågestund. Svenska Kärlmötet 2021- Hur blir det ? Varför får inte jag mail från SSVS ?Hur ser COVID läget ut nationellt-kort reflektion. Rebecka, Andreas, Johnny, Katarina (Swedvasc)  och hela styrelsen 

A scheduled Zoom meeting. Topic: SSVS KVÅ koder

Time: Nov 25, 2020 16.00 Stockholm

Join Zoom Meeting

https://ki-se.zoom.us/j/62395488528

Välkomna- ska bli roligt att ”ses”! 

 

Rebecka Hultgren och SSVS Styrelse 2020-11-13

Rebecka.hultgren@sll.se eller  rebecka.hultgren@regionstockholm.se

Click here to add your own text