Vårdprogram och Guidelines

Alla uppmuntras att komplettera denna lista över kompendier, guidelines, vårdprogram och instruktionsfilmer. Skicka gärna in förslag till webmaster!

2015-03-06


Evaluation and management of blunt traumatic aortic injury: A practice management guideline from the Eastern Association for the Surgery of Trauma.

J Trauma Acute Care Surg. 2015 Jan;78(1):136-46. doi: 10.1097/TA.0000000000000470.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25539215

In patients with suspected BTAI, we strongly recommend the use of CT scan of the chest with intravenous contrast for diagnosis of clinically significant BTAI.

In patients diagnosed with BTAI, we strongly recommend the use of endovascular repair in patients who do not have contraindications to endovascular repair.
In patients diagnosed with BTAI, we suggest delayed repair. It is critical that effective blood pressure control with antihypertensive medication is used in these patients.

2015-01-01


Kateterburen behandling av bråck på stora kroppspulsådern – Cochranerapport med SBU kommentar

Kateterburen inläggning av stentgraft vid reparation av bukaortaaneurysm ger högre överlevnad på kort sikt – upp till en månad – jämfört med öppen operation. På lång sikt, det vill säga mer än fyra år, är operationsmetoderna lika effektiva vad gäller överlevnad och allvarliga komplikationer.  Det visar en internationell kunskaps­översikt från Cochrane:

Paravastu SCV et al. Endovascular repair of abdominal aortic aneurysm. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 1. Art. No.: CD004178.

SBU Kommenterar ”Endovaskulär behandling av bukaortaaneurysm – Kateterburen inläggning av stentgraft vid reparation av bråck på stora kroppspulsådern” (2015) finns på www.sbu.se

Direktlänk: SBU Kommenterar: Endovaskular behandling av bukaortaaneurysm

CochraneSBU