Information om COVID-19 (pdf, öppnas i nytt fönster)


Möten 2020-uppdatering

Svenska Kärlmötet ställs in 7-8 maj i Stockholm, liksom ST-kurs och andra aktiviteter den 6/5.

Kirurgveckan ställs in i Luleå den 19-21 aug.

Årsmötet blir på Zoom på torsdagen den 20 aug kl. 14:00 – 14:45. Inbjudan kommer med medlemsmailen.

ESVS –basic science i Stockholm 3-4 april är inställt.

ESVS mötet i Krakow 2020 ersatt av webinar.

Välkommen till SSVS hemsida!

Avsikten med hemsidan är att alla kärlkirurger lätt skall komma åt information som de behöver i sitt dagliga arbete, för sin grundutbildning och sin vidareutbildning, samt bli stimulerade att söka de stipendier som finns till buds. Målsättningen är att hemsidan ständigt kommer att vara uppdaterad.

Hemsidan innehåller allt av värde för alla kärlkirurger i Sverige, såväl specialister som de som är under utbildning: aktuell information om föreningen och medlemskap, aktuella möten och kongresser, utbildning och examination, obligatoriska och andra aktuella kurser, ESVS och dess utbildningsprogram och stipendier, svenska stipendier för kärlkirurger, svenska publikationer inom kärlkirurgi, vårdprogram, senaste nytt, pågående arbeten inom SSVS, lediga tjänster, länkar till hemsidor av intresse för kärlkirurger.

Kritik, förslag, synpunkter, önskemål mottages tacksamt av styrelsens sekreterare/webmaster.