SSVS Mentorsprgram 2023

Rekrytering till SSVS mentorsprogram 2023 pågår för fullt och inbjudan har skickats till samtliga kliniker. Det finns fortfarande några platser kvar. så vi förlänger ansökningstiden till 15/1. Inbjudan hittar ni här.